>> omdat u lekker wilt sporten >>  u gezondheidsklachten hebt  >>  u wilt afvallen >> u revalideert

 

Cursustarieven

13 trainingenkaart 50,00
26 trainingenkaart 90,00
39 trainingenkaart 130,00
Losse trainingen per keer 4,00

 

Alle trainingskaarten zijn persoonsgebonden en 3 maanden geldig. Betaling van de kaarten dient vooraf te geschieden op rekeningnummer NL68RABO0166338796 o.v.v. Loopschool Together.

Vergeet niet uw naam te vermelden en om welke kaart het gaat.